EU Fondovi

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke RAVECON primjenom web marketinških rješenja

Ukupna vrijednost projekta: 84.000,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 58.800,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 04. ožujak 2019. – 04. ožujak 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA:

Korisnik ima nedovoljno razvijena mrežna marketinška rješenja, koja ne omogućavaju da Korisnik u potpunosti, na kvalitetan i prije svega siguran način uspostavi vezu s tržištem i kupcima. Općenito, postojeća rješenja ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe postojećih i budućih kupaca, što posljedično otežava pretraživanje, tranziciju podataka i naručivanje proizvoda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti pokazateljima Poziva te potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti. Specifični cilj projekta je stvoriti pretpostavke za kvalitetnije i opsežnije prezentiranje i prodaju Korisnikovih proizvoda. Putem planiranih aktivnosti očekivani rezultati podrazumijevaju poboljšanje vidljivosti Korisnikovih proizvoda, jačanje prisutnosti na domaćem i stranom tržištu, smanjenu ovisnost o jednom segmentu poslovanja te poboljšanu strukturu i opće povećanje prihoda uz povećanje broja zaposlenih.

Ostvareni rezultati su:

  • nova web stranica stavljena u upotrebu
  • novi web shop stavljen u upotrebu

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Robert Ravenščak, robert@ravecon.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/